Meer informatie:
Compositae Vaste Planten VOF.
Rietweg 22
8256 PH Biddinghuizen - Holland

telefoon: 0321 - 336 450
telefax: 0321 - 336 320
e-mail: info@vaste-plant.nl
Advies
Compositae Vaste Planten V.O.F. wil een belangrijke bijdrage leveren aan het met succes toepassen van vaste planten in het openbaar groen. Onze dienstverlening voert dan ook verder dan de levering en strekt zich uit tot het meedenken en uitwerken van het planvormingsproces.

Een uitgebreide analyse, startend met een oriŽnterend gesprek, leidt tot een plan waarin alle van invloed zijnde aspecten aan bod komen. Het plan bevat een beplantingsplan, een advies ten behoeve van de voorbereidingen van het terrein, een tijdsplanning en advies over de aanleg als mede de nazorg van de beplanting en standplaats. In ons advies houden we ten allen tijde rekening met:
Eindbeeld; wat heeft de opdrachtgever voor eindbeeld voor ogen.
Groei- en standplaats; waar en waarin moeten de planten zich gaan vestigen
Onderhoudsregime; hoeveel tijd en geld mag het onderhoud gaan kosten

Naast het opstellen en maken van een plan, kunnen wij ook de planpresentaties verzorgen waarin wij aan belanghebbenden het plan toelichten. Indien de opdrachtgever een eerdere participatie van belanghebbenden in het planvormingsproces wenst, dan is Compositae Vaste Planten V.O.F. graag bereid tot een dergelijke werkvorm. Bij participatie van belanghebbenden zal een projectplan de basis vormen van waaruit gewerkt wordt.

Heeft u specifieke vragen ten aanzien van het gebruik van vaste planten, laat uw adviesvraag achter op groenadvies@vaste-plant.nl, wij laten u op korte termijn weten wat wij voor u kunnen betekenen.