Meer informatie:
Compositae Vaste Planten VOF.
Rietweg 22
8256 PH Biddinghuizen - Holland

telefoon: 0321 - 336 450
telefax: 0321 - 336 320
e-mail: info@vaste-plant.nl
Contractteelt
Naast het voor eigen risico en rekening produceren van landplanten biedt Compositae Vaste Planten V.O.F afnemers aan om in opdracht van hen materiaal te telen en te vermeerderen. Compositae Vaste Planten V.O.F heeft ten allen tijde de intentie specifieke wensen en eisen van de afnemer zoveel mogelijk in te willigen. Wij wisselen graag met u van gedachten hoe de teelt en het eindproduct het beste aansluit op de doelstellingen die u voor ogen heeft met het eindproduct.

Wilt u meer weten over de contractteelt mogelijkheden van Compositae Vaste Planten V.O.F., laat uw naam, telefoonnummer en vraag achter op contractteelt@vaste-plant.nl en wij reageren op korte termijn, en laten u weten of wij aan uw verzoek kunnen voldoen.