Meer informatie:
Compositae Vaste Planten VOF.
Rietweg 22
8256 PH Biddinghuizen - Holland

telefoon: 0321 - 336 450
telefax: 0321 - 336 320
e-mail: info@vaste-plant.nl
Logistiek
Het produceren van hoogwaardig materiaal is van primair belang voor het voortbestaan van de organisatie, maar houdt niet op na het oogsten en verwerken van het product. Het op tijd en in de juiste kwaliteit en kwantiteit aanleveren van het product bij de klant is daarmee onlosmakelijk verbonden. Door een nauwgezette planning en een klantgerichte werkwijze, is de gemaakte afspraak met de klant leidend voor onze planning en organisatie. Eigen vervoer in combinatie met twee betrouwbare transportondernemingen, stellen ons in staat de producten op het juiste tijdstip en op de juiste wijze bij u als klant aan te leveren.De producten worden voornamelijk verpakt in hoge veenmankisten of leliekratten. Kleine partijen en monsters worden in overleg met de klant aangeleverd in lage veenmankisten of eenmalige productdragers. De verpakkingseenheden worden allen voorzien van een label waarop de soort, het aantal, het ordernummer, de verwerkingsdatum en de naam van de klant vermeld staan. Daarnaast wordt elke zending voorzien van een pakbon, een vrachtbon en eventuele bescheiden van tussenpersonen of van de afnemer. Het ordernummer komt op elk document terug waardoor tracking en tracing van het product tot de mogelijkheden behoort.