Meer informatie:
Compositae Vaste Planten VOF.
Rietweg 22
8256 PH Biddinghuizen - Holland

telefoon: 0321 - 336 450
telefax: 0321 - 336 320
e-mail: info@vaste-plant.nl
Onderhoud
Het beoogde eindbeeld staat of valt met het onderhoud aan de vaste planten. Door het sortiment bij de planvorming aan te passen op het beoogde eindbeeld en het beschikbare budget voor het onderhoud aan de vaste planten, worden onaangename verrassingen tot een minimum beperkt. Compositae Vaste Planten V.O.F. draagt zorg voor een onderhoudsplan waarin alle facetten aan de orde komen. Dit kan als leidraad dienen voor de verantwoordelijken die met het onderhoud zijn belast.

Indien u als opdrachtgever kiest voor het uitbesteden van het onderhoud dan heeft Compositae Vaste Planten V.O.F. voor u werkbeschrijvingen beschikbaar die u aan uw werkomschrijvingen of bestekken kunt toe voegen. Deze omschrijvingen voldoen aan de eisen die door de RAW systematiek aan werkomschrijvingen worden gesteld. Hierdoor voorkomt u problemen en bent u er zeker van dat alle noodzakelijke handelingen zijn afgedekt.

Heeft u specifieke vragen ten aanzien van het onderhoud aan vaste planten, laat uw vraag achter op groenonderhoud@vaste-plant.nl, wij laten u op korte termijn weten welke onderhouds-maatregelen u kunt treffen.