Meer informatie:
Compositae Vaste Planten VOF.
Rietweg 22
8256 PH Biddinghuizen - Holland

telefoon: 0321 - 336 450
telefax: 0321 - 336 320
e-mail: info@vaste-plant.nl
Openbaar Groen
Compositae Vaste Planten V.O.F is gespecialiseerd in het vermeerderen van landplanten, beter bekend als vaste planten met een kale wortel. Naast de teelt en afzet voor exportdoeleinden, richten wij ons op de teelt van landplanten voor het openbaar groen.

Het met succes gebruiken van vaste planten in het openbaar groen staat of valt met de voorbereiding van de locatie en het assortiment. Compositae Vaste Planten V.O.F. kan behalve levering van vaste planten ook adviseren over een succesvolle toepassing van vaste planten in het openbaar groen. Hierbij wordt een adviestraject doorlopen dat start met een vrijblijvend oriŽnterend gesprek, waarin de wensen en eisen van de klant en het beoogde eindbeeld in beeld worden gebracht. Het oriŽnterende gesprek leidt tot een beplantingsplan waarin de soorten en variŽteiten worden beschreven. In elk plan wordt een beschrijving opgenomen van de voorbereidende werkzaamheden die plaats moeten vinden voordat men het terrein daadwerkelijk inplant. Voor de nazorg wordt in het plan tevens een onderhoudsadvies gegeven, waarin naast het budget en de benodigde manuren, standaardteksten voor het eventuele onderhoudsbestek worden weergegeven.