Meer informatie:
Compositae Vaste Planten VOF.
Rietweg 22
8256 PH Biddinghuizen - Holland

telefoon: 0321 - 336 450
telefax: 0321 - 336 320
e-mail: info@vaste-plant.nl
Teeltmethode
De planten worden geteeld in de provincie Flevoland, omgeving Biddinghuizen op diverse percelen die voor de specifieke eisen van de teelt geschikt zijn. De eisen die aan de percelen gesteld worden zijn afgestemd op het assortiment wat door Compositae Vaste Planten V.O.F gevoerd wordt.

In tegenstelling tot de gangbare teeltmethoden, hanteren wij de ruggen-methode. Hierbij worden de planten op 50 of 75 cm ruggen geteeld.

De belangrijkste redenen voor deze methode zijn:
 • de kwaliteitsverhoging van de geproduceerde planten;
 • de gewasverzorging met name op het gebied van onkruidbestrijding;
 • het verlengen van de mogelijke oogstmomenten.

  Door een gespecialiseerd pakket aan machines en werktuigen zijn we in staat om de juiste werkzaamheden op het juiste tijdstip uit te voeren.

  De oogst vindt plaats in de wintermaanden, waarbij we ordergestuurd werken. Hierdoor wordt in principe ten allen tijde vers gerooid plantmateriaal verwerkt en afgeleverd. Dit vergt van de organisatie flexibiliteit in haar dagelijkse organisatie en het plannen en organiseren van werkzaamheden.

  De percelen waar Compositae Vaste Planten V.O.F gebruik van maakt hebben als grondsoort lichte zavel of grof zand met een maximale afslibbaarheid van 20%. Daarnaast dient minimaal 3% organische stof beschikbaar te zijn en moet het perceel beschikken over een drainage systeem. Wat betreft de zuurgraad stellen we de ondergrens op een pH van 5,5 en een bovengrens van pH 7,5.

  Heeft u vragen, opmerkingen of bent u op zoek naar advies met betrekking tot de teelt van vaste planten, laat het ons weten op teelttechniek@vaste-plant.nl.