Meer informatie:
Compositae Vaste Planten VOF.
Rietweg 22
8256 PH Biddinghuizen - Holland

telefoon: 0321 - 336 450
telefax: 0321 - 336 320
e-mail: info@vaste-plant.nl
Voorbereidingen
De voorbereidingen voor de aanplant van vaste planten in het openbaar groen zijn van essentieel belang voor het slagen van een project. Het niet slagen van een project heeft veelvuldig te maken met een te magere voorbereiding, waardoor het eindresultaat niet het eindbeeld behaalt wat men heeft beoogd.

Onkruidproblemen in het eerste jaar zijn veelal toe te schrijven aan een verstoorde bodem, een magere voedingsstoffen balans of een rijke aanwezige vegetatie die niet voldoende is verwijderd. Voldoende aandacht voor de bodemgesteldheid, de vereiste voedingsstoffenbalans en een schone uitgangssituatie leveren de eerste winst op bij het toepassen van vaste planten voor het openbaar groen. Compositae Vaste Planten V.O.F. biedt u haar ervaringen en expertise graag aan, teneinde vaste planten op een succesvolle wijze in het openbaar groen toe te passen.

Heeft u specifieke vragen welke betrekking hebben op de realisatie van projecten waarin vaste planten worden gebruikt, laat uw adviesvraag achter op groenadvies@vaste-plant.nl , wij laten u op korte termijn weten waar naar de aandacht uit moet gaan.